MENU

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB 2019/2020

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB 2019/2020

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA 
SMA NEGERI 1 SATUI
TP. 2019/2020
       
NO NO.PESERTA JURUSAN KETERANGAN
MIA /IIS
1 19006129 MIA LULUS
2 19006159 MIA LULUS
3 19006150 MIA LULUS
4 19006172 MIA LULUS
5 19006162 MIA LULUS
6 19006120 MIA LULUS
7 19006100 MIA LULUS
8 19006089 MIA LULUS
9 19006043 MIA LULUS
10 19006134 MIA LULUS
11 19006143 MIA LULUS
12 19006050 MIA LULUS
13 19006079 MIA LULUS
14 19006092 MIA LULUS
15 19006175 MIA LULUS
16 19006174 MIA LULUS
17 19006009 MIA LULUS
18 19006071 MIA LULUS
19 19006038 MIA LULUS
20 19006080 MIA LULUS
21 19006208 MIA LULUS
22 19006057 MIA LULUS
23 19006087 MIA LULUS
24 19006037 MIA LULUS
25 19006090 MIA LULUS
26 19006021 MIA LULUS
27 19006131 MIA LULUS
28 19006011 MIA LULUS
29 19006094 MIA LULUS
30 19006022 MIA LULUS
31 19006191 MIA LULUS
32 19006147 MIA LULUS
33 19006161 MIA LULUS
34 19006012 MIA LULUS
35 19006192 MIA LULUS
36 19006166 MIA LULUS
37 19006171 MIA LULUS
38 19006111 MIA LULUS
39 19006081 MIA LULUS
40 19006103 MIA LULUS
41 19006049 MIA LULUS
42 19006201 MIA LULUS
43 19006206 MIA LULUS
44 19006121 MIA LULUS
45 19006058 MIA LULUS
46 19006023 MIA LULUS
47 19006039 MIA LULUS
48 19006070 MIA LULUS
49 19006110 MIA LULUS
50 19006181 MIA LULUS
51 19006153 MIA LULUS
52 19006149 MIA LULUS
53 19006163 MIA LULUS
54 19006140 MIA LULUS
55 19006032 MIA LULUS
56 19006074 MIA LULUS
57 19006101 MIA LULUS
58 19006068 MIA LULUS
59 19006179 MIA LULUS
60 19006030 MIA LULUS
61 19006144 MIA LULUS
62 19006042 MIA LULUS
63 19006158 MIA LULUS
64 19006142 MIA LULUS
65 19006053 MIA LULUS
66 19006139 MIA LULUS
67 19006130 MIA LULUS
68 19006185 MIA LULUS
69 19006015 MIA LULUS
70 19006002 MIA LULUS
71 19006091 MIA LULUS
72 19006083 MIA LULUS
73 19006146 MIA LULUS
74 19006026 MIA LULUS
75 19006184 MIA LULUS
76 19006031 MIA LULUS
77 19006072 MIA LULUS
78 19006197 MIA LULUS
79 19006156 MIA LULUS
80 19006062 MIA LULUS
81 19006132 MIA LULUS
82 19006114 MIA LULUS
83 19006064 MIA LULUS
84 19006152 MIA LULUS
85 19006024 MIA LULUS
86 19006047 MIA LULUS
87 19006045 IIS LULUS
88 19006126 IIS LULUS
89 19006010 IIS LULUS
90 19006041 IIS LULUS
91 19006025 IIS LULUS
92 19006063 IIS LULUS
93 19006095 IIS LULUS
94 19006113 IIS LULUS
95 19006085 IIS LULUS
96 19006052 IIS LULUS
97 19006165 IIS LULUS
98 19006169 IIS LULUS
99 19006014 IIS LULUS
100 19006044 IIS LULUS
101 19006048 IIS LULUS
102 19006136 IIS LULUS
103 19006028 IIS LULUS
104 19006170 IIS LULUS
105 19006182 IIS LULUS
106 19006073 IIS LULUS
107 19006076 IIS LULUS
108 19006096 IIS LULUS
109 19006033 IIS LULUS
110 19006066 IIS LULUS
111 19006119 IIS LULUS
112 19006168 IIS LULUS
113 19006065 IIS LULUS
114 19006127 IIS LULUS
115 19006054 IIS LULUS
116 19006060 IIS LULUS
117 19006109 IIS LULUS
118 19006125 IIS LULUS
119 19006145 IIS LULUS
120 19006105 IIS LULUS
121 19006202 IIS LULUS
122 19006004 IIS LULUS
123 19006051 IIS LULUS
124 19006196 IIS LULUS
125 19006097 IIS LULUS
126 19006102 IIS LULUS
127 19006187 IIS LULUS
128 19006067 IIS LULUS
129 19006059 IIS LULUS
130 19006093 IIS LULUS
131 19006164 IIS LULUS
132 19006084 IIS LULUS
133 19006077 IIS LULUS
134 19006186 IIS LULUS
135 19006098 IIS LULUS
136 19006016 IIS LULUS
137 19006135 IIS LULUS
138 19006157 IIS LULUS
139 19006138 IIS LULUS
140 19006008 IIS LULUS
141 19006203 IIS LULUS
142 19006137 IIS LULUS
143 19006027 IIS LULUS
144 19006151 IIS LULUS
145 19006205 IIS LULUS
146 19006017 IIS LULUS
147 19006154 IIS LULUS
148 190060141 IIS LULUS
149 19000656 IIS LULUS
150 19006018 IIS LULUS
151 19006020 IIS LULUS
152 19006190 IIS LULUS
153 19006001 IIS LULUS
154 19006189 IIS LULUS
155 19006122 IIS LULUS
156 19006194 IIS LULUS
157 19006013 IIS LULUS
158 19006003 IIS LULUS
159 19006034 IIS LULUS
160 19006188 IIS LULUS
161 19006007 IIS LULUS
162 19006117 IIS LULUS
163 19006115 IIS LULUS
164 19006008 IIS LULUS
165 19006019 IIS LULUS
166 19006104 IIS LULUS
167 19006006 IIS LULUS
168 19006040 IIS LULUS
169 19006180 IIS LULUS
170 19006107 IIS LULUS
171 19006176 IIS LULUS
172 19006088 IIS LULUS
173 19006078 IIS LULUS
174 19006183 IIS LULUS
175 19006112 IIS LULUS
176 19006123 IIS LULUS
177 19006099 IIS LULUS
178 19006198 IIS LULUS
179 19006178 IIS LULUS
180 19006155 IIS LULUS
181 19006046 IIS LULUS
182 19006055 IIS LULUS
183 19006086 IIS LULUS
184 19006075 IIS LULUS
185 19006148 IIS LULUS
186 19006124 IIS LULUS
187 19006082 IIS LULUS
188 19006128 IIS LULUS
189 19006177 IIS LULUS
190 19006029 IIS LULUS
191 19006207 IIS LULUS
192 19006200 IIS LULUS
193 19006035 IIS LULUS
194 19006036 IIS LULUS
195 19006173 IIS LULUS
196 19006195 IIS LULUS
197 19006106 IIS LULUS
198 19006167 IIS LULUS
199 19006193 IIS LULUS
200 19006133 IIS LULUS
201 19006005 IIS LULUS
202 19006118 IIS LULUS
203 19006204 IIS LULUS
204 19006199 IIS LULUS
205 19006061 IIS LULUS
206 19006116 IIS LULUS
207 19006069 IIS LULUS
208 19006160 IIS LULUS
209 19006209 IIS LULUS

KOMENTAR

PENGUMUMAN LAINNYA Indeks